KISMÉRETŰ TERMÉNYTÁROLÓ ÉS SZÁRÍTÓ PÁLYÁZAT 2016 AUGUSZTUS

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése pályázat beadható 2016.08.05-től!

A felhívás kódszáma: VP2-4.1.2-16

Támogatás Összege: 100 M ft – beruházás összege 200 M ft- 50 %-os intenzitásnál

BEADHATÓ: 2016.08.05-TŐL

Pályázható: 6000 -350000  STÉ üzemméretig

Óriási érdeklődés és túljelentkezés várható

A befogadható pályázatok száma 180-200 db országos szinten

Csak nagyon színvonalas  üzleti tervvel és pénzügyi tervvel lehetséges nyerni

A ponthatár 90 % -a feletti pályázatok juthatnak támogatáshoz.

A pályázathoz 50 Mft felett részletes üzleti terv szükséges

  • a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  1. A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.
  • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
  • Maximum 5000 tonna termény (6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.

Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.

  • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig),
  1. B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

o       a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz),

o       anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),

o       porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve),

o       a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,

o       terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3,

o       telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,

o       fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,

o       termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),

o       silók mérlegrendszerének létesítése,

  • telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése,

o       terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.